VVV - DGT_color

Veiligheidsadviseur versus preventieadviseur

Veiligheidsadviseur vs. preventieadviseur: Begrijp het verschil

Veiligheid op de werkplek is van cruciaal belang, en het inschakelen van professionals om deze veiligheid te waarborgen is een verstandige zet. Twee veelvoorkomende functies die vaak verward worden, zijn die van de veiligheidsadviseur en de preventieadviseur. Hoewel beide gericht zijn op het creëren van een veilige werkomgeving, verschillen ze op belangrijke manieren.

Preventieadviseur:

Een preventieadviseur is meer gericht op het beheren en verbeteren van de algehele gezondheid en veiligheid op de werkplek. Deze professional werkt nauw samen met medewerkers en het management om een veilige werkomgeving te bevorderen. Preventieadviseurs voeren risicoanalyses uit, bieden training aan werknemers en streven naar continue verbetering van de werkomstandigheden. Ze zijn vaak betrokken bij het opstellen van bedrijfsbeleid met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Het stockeren in het magazijn valt ook onder coördinatie van de preventieadviseur.

Veiligheidsadviseur:

Een veiligheidsadviseur is iemand die gespecialiseerd is in het identificeren van potentiële gevaren en risico’s op de werkplek bij vervoer, verzending en manipulatie (laden, lossen, vullen, verpakken) van gevaarlijke goederen. Deze professional heeft doorgaans een brede kennis van veiligheidsnormen en -voorschriften en geeft advies bij het ontwikkelen van beleid en procedures om de veiligheid hieromtrent te waarborgen. Deze functie is van adviserende en controlerende aard.  De nadruk van een veiligheidsadviseur ligt vaak op het voorkomen van ongelukken en het minimaliseren van risico’s door middel van strategische planning en implementatie van veiligheidsmaatregelen. Vanaf gevaarlijke goederen op transport vertrekken valt dit onder de verantwoordelijkheid van de veiligheidsadviseur.

Belangrijkste Verschillen:

Het belangrijkste verschil tussen een veiligheidsadviseur en een preventieadviseur ligt in hun focus. Een veiligheidsadviseur richt zich specifiek op het voorkomen van ongelukken en het minimaliseren van risico’s bij vervoer en manipulatie van gevaarlijke goederen, terwijl een preventieadviseur een breder scala aan taken heeft, waaronder het bevorderen van de algehele gezondheid op de werkplek, conform de welzijnswet en de codex over het welzijn op het werk.

 

In de praktijk kunnen organisaties ervoor kiezen om zowel een veiligheidsadviseur als een preventieadviseur in te zetten om een uitgebreide benadering van gezondheid en veiligheid te waarborgen. Door deze professionals samen te laten werken, kunnen bedrijven zowel proactief risico’s beheren als de algehele welzijnsstandaarden verbeteren.

 

Kortom, terwijl de veiligheidsadviseur zich richt op specifieke veiligheidsaspecten m.b.t. vervoer en manipulatie van gevaarlijke goederen, omarmt de preventieadviseur een holistische benadering van gezondheid en veiligheid op de werkplek. Beide rollen zijn onmisbaar voor het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers veilig en gezond kunnen functioneren.

 

 

 

Aanvraag offerte

Vraag hieronder een offerte aan voor bedrijfsopleidingen op maat of voor een externe veiligheidsadviseur. Wij behandelen deze zo spoedig mogelijk.