VVV - DGT_color

Nieuwe Losverklaring Tankvaart 2024 verplicht vanaf 1 juli 2024

De correcte verwerking van afval m.b.t. de binnenvaart valt in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland onder het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). Dit Verdrag omslaat drie fundamentele soorten scheepsafval:

  • Deel A: Olie- en vethoudend afval.
  • Deel B: Afval van de lading.
  • Deel C: Overig scheepsbedrijfsafval.

 

Deel B van het Verdrag heeft tot doel het beperken van afval, vervuiling van de vaarwegen tegen te gaan en te verduidelijken wie welke verantwoordelijkheden draagt voor restlading, overslagresten en ladingrestanten ten gevolge van het vervoer van stoffen via drogelading- en tankschepen. Het Verdrag stelt dat elk schip dat binnen het toepassingsgebied van het Verdrag is gelost van deze lossing een geldige Losverklaring aan boord moet hebben en deze vervolgens ook zes maanden aan boord moet bewaren. 

De oude CDNI-Losverklaring (Tankvaart) versie 2017 mag nog gebruikt worden tot 30 juni 2024 – vanaf 1 juli 2024 eindigt de overgangsperiode en mag enkel nog de 2024 versie gebruikt worden. Deze geüpdatet versie houdt o.a. rekening met de recent veranderde regelgeving m.b.t. het ventileren / ontgassen van ladingtanks binnen de CDNI-staten en bestaat uit vier delen:

  • Deel 1: Verklaring ladingontvanger / overslaginstallatie.
  • Deel 2 a): Verklaring van de schipper na lossen bij vertrek van de overslaginstallatie.
  • Deel 2 b): Verklaring van de schipper tijdens de vaart.
  • Deel 3: Verklaring afgifte en inname waswater bij ontvangstinrichting.
  • Deel 4: Verklaring afgifte en inname van dampen bij ontvangstinrichting.

 

Ter informatie: sinds 1 juni 2022 mag men ook gebruik maken van de losverklaring van het CDNI in elektronisch formaat, mits men kan voldoen aan de voorwaarden opgenomen in Artikel 6.03 van het CDNI.

Met deze nieuwe Losverklaring is wederom een stap gezet richting een duurzame binnenvaart.

Meer informatie over het CDNI en de losstandaard kan u vinden op: https://www.cdni-iwt.org.

Laatste Nieuws

Categorieën

Ventilatieverbod binnenvaart in CDNI-landen is een feit

Aanvraag offerte

Vraag hieronder een offerte aan voor bedrijfsopleidingen op maat of voor een externe veiligheidsadviseur. Wij behandelen deze zo spoedig mogelijk.