VVV - DGT_color

Externe of interne veiligheidsadviseur?

Veiligheidsadviseur

Bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren over de weg (ADR), per spoor (RID) en over binnenwateren (ADN), en ook bedrijven die activiteiten uitvoeren zoals laden, lossen, vullen of verpakken in verband met dit vervoer, inclusief het overzetten van goederen van de ene vervoerswijze naar de andere, moeten wettelijk verplicht een Veiligheidsadviseur aanstellen, tenzij er enkele uitzonderingen van toepassing zijn.

Externe veiligheidsadviseur

Men kan kiezen voor een externe, onafhankelijke adviseur. Je kan hiervoor beroep doen op onze diensten. Een team van experten is er voor je om de taken van veiligheidsadviseur voor jouw onderneming over te nemen. Niet enkel wegvervoer (ADR), spoorvervoer (RID en binnenvaart (ADN), maar ook zeevaart (IMO/IMDG,…) en luchtvaart (ICAO-IATA) zijn onze specialiteit.

De voordelen

Ontdek de voordelen van een externe veiligheidsadviseur.

Interne veiligheidsadviseur

De functie van veiligheidsadviseur mag door de bedrijfsleider of door een persoon die binnen de onderneming andere taken vervult, uitgeoefend worden. Indien je kiest voor de aanstelling van een externe veiligheidsadviseur, kan je beroep doen op onze diensten om je bij te staan. Een adviseur van VVV-DGT kan audits uitvoeren (controles, werkplekinspecties, interviews met medewerkers) en de bevindingen omzetten in actiepunten.

De voordelen

Ontdek de voordelen van een interne veiligheidsadviseur.

Aanvraag offerte

Vraag hieronder een offerte aan voor bedrijfsopleidingen op maat of voor een externe veiligheidsadviseur. Wij behandelen deze zo spoedig mogelijk.