VVV - DGT_color

gevaarlijke goederen zonder zorgen

Opleidingen

Ontdek hier onze verschillende cursussen

Vind hieronder een overzicht van al onze specialisaties in onze opleidingen.

ADR wegvervoer

Deze opleiding is voor chauffeurs die gevaarlijke goederen moeten vervoeren.

ADN binnenvaart

Wij organiseren opleidingen ADN vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren.

RID spoorvervoer

Het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor kan risico's inhouden. Bekijk de opleidingen.

IMDG zeevervoer

Opleidingen over het maritiem vervoer van gevaarlijke stoffen. Bekijk hier de opleidingen.

IATA luchtvervoer

Opleiding over het transporteren van gevaarlijke goederen door de lucht.

Veiligheidsadviseur

Upgrade je carrière als veiligheidsadviseur met onze verschillende opleidingen.

Nascholingen Code 95

Heb je een rijbewijs C of CE? Volg om de 5 jaar nascholing om je code 95 te behouden.

Chauffeurs

Meer dan theorie en praktijk, je leert alles om een volwaardige chauffeur te worden.

Bedrijfsopleidingen op maat

Wij bieden allerlei bedrijfsopleidingen aan in het kader van het transport, verzending en behandeling van gevaarlijke stoffen. De diverse transportregelgevingen verplichten immers dat alle betrokkenen van uw bedrijf een naar hun taken en verantwoordelijkheden aangepaste opleiding hebben genoten.

Veiligheidsadviseur, intern of extern?

Opleiding Veiligheidsadviseur

Indien u kiest voor het aanstellen van een interne Veiligheidsadviseur, kan u een beroep doen op ons om uw adviseur bij te staan.

Opleiding Veiligheidsadviseur

Onze adviseurs kunnen bijvoorbeeld audits uitvoeren (controles, werkplekinspecties, interviews met medewerkers) en deze bevindingen omzetten in actiepunten.
Meer info

Externe Veiligheidsadviseur

Een team van experten staan paraat om de verantwoordelijkheden met betrekking tot ADR, ADN of RID van de veiligheidsadviseur binnen uw bedrijf over te nemen.

Externe Veiligheidsadviseur

Onze experts kunnen ingeschakeld worden voor het opstellen van rapporten, het uitvoeren van controles bij vertrek van voertuigen, het uitbrengen van specifieke adviezen, het verstrekken van interne opleidingen, enz.
Meer info

DOCUMENTEN

VVV-DGT stelt heel wat documenten ter beschikking.

SEMINARIES

VVV-DGT heeft enkele seminaries ter beschikking.

Aanvraag offerte

Vraag hieronder een offerte aan voor bedrijfsopleidingen op maat of voor een externe veiligheidsadviseur. Wij behandelen deze zo spoedig mogelijk.