VVV - DGT_color

Externe bijdragen

Bekijk voor welke subsidies je in aanmerking komt

Wist je dat jouw bedrijf wellicht in aanmerking komt voor één of meer opleidingssubsidies?

Tot 30%

KMO-Portefeuille

VVV is erkend door de Vlaamse overheid als opleidingsdienstverlener. Aanvragen tot 14 dagen na cursusdatum mogelijk. Autorisatienummer: DV.O101420. DGT is erkend door de Vlaamse overheid als opleidingsdienstverlener. Aanvragen tot 14 dagen na cursusdatum mogelijk. Autorisatienummer: DV.O105618. DGT CONSULTANCY is erkend door de Vlaamse overheid als opleidingsdienstverlener voor seminaries en bedrijfsopleidingen. Aanvragen tot 14 dagen na cursusdatum mogelijk. Autorisatienummer: DV.O105796.

Tot 80%

Sociaal Fonds Transport en Logistiek

Werknemers die als "arbeider" in de RSZ-categorie 083 staan ingeschreven, kunnen een subsidie krijgen van het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL). Het SFTL helpt arbeiders in de sector bij het betalen van opleidingskosten voor trainingen zoals ADR en nascholing voor chauffeurs.

Subsidies

Opleidingstegoed

Bent u werknemer en wilt u zich omscholen of iets bijleren? Dan hebt u recht op een opleidingstegoed. Dat tegoed bestaat uit tijd en middelen om opleidingen te volgen. Het gaat om Vlaams opleidingsverlof, opleidingscheques, opleidingskrediet en zorgkrediet met motief opleiding.

FVB-FFC constructiv en Vormelek - Volta

Fvb-ffc Constructiv is het Fonds voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid. Volta betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet- bedrijfsspeciefieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3u, tussen 7u en 17u).

Subsidies

Aanvraag offerte

Vraag hieronder een offerte aan voor bedrijfsopleidingen op maat of voor een externe veiligheidsadviseur. Wij behandelen deze zo spoedig mogelijk.